Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van Design District BVBA Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.
 Design District BVBA verstrekt -zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie- geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.
Overige bepalingen:
Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan Design District BVBA geen aansprakelijkheid aanvaarden.
Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.

Copyright 2024 Design District - Powered by Lightspeed